Balkanološki institut SANU  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/909 

Etnografski institut SANU  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/912

Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/911  

Institut društvenih nauka  http://iriss.idn.org.rs

Institut ekonomskih nauka  http://ebooks.ien.bg.ac.rs/

Institut tehničkih nauka SANU  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/73

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije  http://raumplan.iaus.ac.rs/

Institut za biološka istraživanja „SinišaStanković“, Univerzitet u Beogradu, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju  https://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs/

Institut za ekonomiku poljoprivrede  http://repository.iep.bg.ac.rs/

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu  http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu  http://cer.ihtm.bg.ac.rs/

Institut za književnost i umetnost: http://dirikum.org.rs

Institut za kukuruz  http://rik.mrizp.rs/

Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju   http://rimi.imi.bg.ac.rs

Institut za međunarodnu politiku i privredu  http://repozitorijum.diplomacy.bg.ac.rs/

Institut za nuklearne nauke „Vinča“,Univerzitet u Beogradu, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju  http://vinar.vin.bg.ac.rs/

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije  https://zenodo.org/communities/iors

Institut za pedagoška istraživanja  http://ipir.ipisr.org.rs/

Institut za povrtarstvo: http://rivec.institut-palanka.rs/

Institut za ratarstvo i povrtarstvo   http://fiver.ifvcns.rs/

Institut za savremenu istoriju  https://risi.unilib.rs

Institut za srpski jezik SANU  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/905

Institut za stočarstvo  http://r.istocar.bg.ac.rs/

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ http://intor.torlakinstitut.com/

Institut za zaštitu bilja  http://plantarum.izbis.bg.ac.rs/

Istorijski institut Beograd: http://rih.iib.ac.rs

Matematički institut SANU  http://researchrepository.mi.sanu.ac.rs

Muzikološki institut SANU  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/914 

Vizantološki institut SANU  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/914