U maju 2013. godine Biblioteka ITN SANU je počela sa radom na uspostavljanu digitalnog repozitorija u koji bi trebalo da se deponuju svi radovi saradnika instituta. Ideja je da se deponovanjem onih verzija radova koje prethode publikovanoj verziji (tzv. pre-print i post-print) omogući otvoreni pristup što vecem broju radova, kako bi se povećala njihova vidljivost, a samim tim i citiranost.

 

Repozitorijum se nalazi na sledećoj adresi: www.itn.sanu.ac.rs/opus4. Njegovu osnovu čini softver Opus 4, koji je izradio Centar za informacionu tehniku „Konrad Zuse“ iz Berlina. Softver je besplatan i u potpunosti je uskladjen sa standardima koje moraju da zadovolje ovakvi servisi. Baza se hostuje na serveru ITN SANU.

 

Javno predstavljanje institucionalnog digitalnog repozitorija Instituta tehničkih nauka SANU održano je 15. novembra 2013.

 

Prezentaciju možete preuzeti ovde.

Loading...

 Creative Commons License
Digitalni repozitorijum Instituta tehničkih nauka SANU by Milica Ševkušić is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

15. novembar 2013.