U organizaciji Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS, Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU, održala je predavanje pod naslovom „Partnerski program Gugl knjige kao kanal promovisanja muzejskih izdanja“. Predavanje je održano 26. septembra 2013. godine u prostoru Galerije-Legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.

Na predavanju je objašnjena razlika između Partnerskog programa „Gugl knjige“ i Guglovog projekta „Biblioteka“. Ukazano je na prednosti ovog programa u odnosu na druge kanale promovisanja publikacija na internetu, a posebno je skrenuta pažnja na njegove mogućnosti vezane za publikovanje u otvorenom pristupu. Detaljno je opisana procedura pripreme i slanja publikacija Guglu i objašnjeno je na kakve se probleme može naići i kako se oni rešavaju. Na kraju predavanja, predstavljene su aktivnosti Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije vezane za Partnerski program „Gugl knjige“ (http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/publikacije-instituta-na-gugl-knjigama, http://books.google.com/books?uid=114121606221827762843&source=gbs_lp_bookshelf_list).

 

Prezentacija sa predavanja može se preuzeti ovde.

Loading...

Creative Commons License
Partnerski program Gugl knjige kao kanal promovisanja muzejskih izdanja by Milica Ševkušić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

S obzirom da je tokom sedmice u kojoj je održano predavanje Gugl sukcesivno uvodio novu platformu i za stare partnere u Partnerskom programu Gugl knjige, prezentacija sa predavanja dopunjena je podacima o uvedenim izmenama.

 

 

27. septembar 2013.