U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS održanog 26. februara 2014. godine u Biblioteci Instituta za naučne informacije VMA, dr Dobrila Begenišić iz Narodne Biblioteke Srbije održala je predavanje pod naslovom „Nabavka bibliotečke građe i izvora u bibliotekama“. Pored članova Sekcije, predavanju su prisustvovali i bibliotekari iz vojnih biblioteka i SANU. 

Prezentaciju sa predavanja možete preuzeti ovde.

 

Loading...

Creative Commons License
Nabavka bibliotečke građe i izvora by Dobrila Begenišić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Serbia License.

 

 

Na predavanju je bilo reči oteoretskim principima nabavke bibliotečke građe i izvora u bibliotekama usklađene sa međunarodnim standardima i međunarodnom praksom, koje treba primeniti u radu. Posebna pažnja  posvećena je izradi dokumenta o nabavnoj politici kao osnovi uspešnog popunjavanja fonda u svakoj biblioteci.

Cilj predavanja bio je je da se doprinese boljoj profilisanosti fondova u svim tipovima biblioteka,  poštovanju standardnih procedura nabavke, uključivanju savremenih tehnologija u nabavku a time i u korišćenje, te bolja koordinacija između različitih tipova biblioteka, isključivanje subjektivnosti pri nabavci publikacija, redovno usavršavanje biliotekara u nabavci, bolja koordinacija između odeljenja nabavke i odeljenja za korišćenje bibliotečke građe i izvora.

Predavanje je bilo fokusirano na sledeće segmente nabavke građe i izvora u bibliotekama:

  • Nabavka i nabavna politika u bibliotekama
  • Principi nabavne politike
  • Načini nabavke bibliotečke građe
  • Donacije kao vid nabavke – prednosti i nedostaci
  • Nabavka prema tipu biblioteka
  • Važni izvori informacija za nabavku
  • Kupovina kao primarni vid nabavke
  • Nabavka publikacija u elektronskom obliku i njihovo korišćenje
  • Digitalizacija kao vid nabavke
  • Profil bibliotekara u nabavci