Predavanje Mirjane Nešić (Beogradska politehnika) na tribini Creative Commons i otvorene akademske tendencije i prakse (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 15. decembar 2014)