Sa razvojem interneta promenio se način komunikacije na svim planovima, pa i u nauci. Naučnici imaju uvid u sve veće količine podataka relevantnih za njihova istraživanja, ali i mogućnost da informacije o svom radu, kao i rezultate svojih istraživanja, sami plasiraju u javnost na globalnoj mreži.

Šta istraživači mogu, a šta neizostavno treba da urade kako se informacije koje o sebi plasiraju ne bi utopile u moru drugih informacija, a njihovi rezultati pripisali drugim naučnicima istog ili sličnog imena?

Kako se uz pomoć servisa kao što su ResearcherID i ORCID može olakšati identifikacija autora u citatnim bazama podataka?

Prezentacija govori i o ulozi i načinu funkcionisanja institucionalnih i tematskih repozitorijuma i društvenih mreža za naučnike.

 

 

 

Održana predavanja

2. jun 2015, Institut za nuklearne nauke „Vinča“

12. oktobar 2015, Narodna biblioteka Srbije