Kako izabrati Creative Commons licencu?

Koji moduli licence se najčešće koriste za metapodatke, primarne podatke, fotografije, audio i video materijale, edukativne kurseve, knjige, naučne radove itd.?

 

http://www.slideshare.net/bibsekcija/tip-sadraja-i-tip-licence-creative-commons

 

 

Održana predavanja

25. jun 2014, Beograd, Galerija Petra Dobrovića

2. oktobar 2014, Beograd, Muzej nauke i tehnike

5. novembar 2014, Beograd, Narodna biblioteka (druga verzija)