Autorska prava i politike samoarhiviranja

Biljana Milenković Vuković, diplomirani etnolog i diplomirani bibliotekar-savetnik u Etnografskom institutu SANU i sekretar Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS, ovogodišnji je laureat nagrade „Marija Ilić Agapova“. Ovu nagradu, koju od 2001. godine Biblioteka grada Beograda povodom dana biblioteke (11. januara) dodeljuje najboljem beogradskom bibliotekaru, ona je ravnopravno podelila sa dr Nadom Mirkov Bogdanović, bibliotekarom-savetnikomu Odeljenju posebnih fondova Narodne bibliotekeSrbije.

Na svečanosti koja je 15. januara 2015. godine održana u Biblioteci grada Beograda, dodeljene su i nagrade „Gligorije Vozarović“ – za najboljeg izdavača, knjižara i knjigovesca, kao i nagrada za najčitaniju knjigu stranog autora. Nagrada „Gligorije Vozarović” za najboljeg izdavača u 2014. godini dodeljena je Javnoj medijskoj ustanovi RTS – „RTS  izdavaštvu“. Istoimena nagrada dodeljena je i Radi Aksić, kao najboljem knjižaru, i Miloradu Stojanoviću, kao najboljem knjigovescu u 2014. godini.

Prema podacima iz mreže Biblioteke grada Beograda najčitanija knjiga stranog autora u 2014. godini jeste roman Žabe, nobelovca Mo Jena, u izdanju izdavačke kuće „Laguna“.


 

Reč zahvalnosti prilikom dodele nagrade Biblioteke grada Beograda „Marija Ilić Agapova“ za 2014. godinu          

Poštovana publiko,

Veliki ponos i zadovoljstvo za bibliotekara predstavlja primanje ovakvog priznanja, tim pre što se ono danas, prvi put od ustanovljenja nagrade „Marija Ilić Agapova“, uručuje bibliotekaru jednog beogradskog naučnog instituta.Posebno sam počastvovana što tu nagradu delim sa koleginicom Nadom Mirkov Bogdanović iz Odeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije.Sakoleginicama i kolegama iz tog Odeljenja, profesionalno i lično ostvarujem izuzetnu saradnju. Čestitam isvim ostalim laureatima, a našem domaćinu, slavljeniku – Biblioteci grada Beograda želim i nadalje uspešan i plodotvoran rad.

Kao etnolog po obrazovanju i bibliotekar po zanimanju, radujem se što ovo priznanje dobijam za 2014. godinu, godinu u kojoj smo obeležili nekoliko prigodnih godišnjica i sećanja i u etnologiji i u bibliotekarstvu. Naime, pre 120 godina, davne 1894. godine, osnovan je Etnografski odbor pri Srpskoj kraljevskoj akademiji, koji je te iste godine, na predlog akademika Stojana Novakovića, započeo sa štampanjem Srpskog etnografskog zbornika (SEZb), velikog izdavačkog poduhvata koji, iako sa teškoćama, opstaje i danas, sa ciljem da se u tim publikacijama objavljuju rezultati istraživanja života i običaja srpskog naroda, a prva knjiga Srpske kraljevske akademije iz Edicije srpskog etnografskog zbornika bila je Život Srba seljaka, Milana Đ. Milićevića,akademika, književnika, političara, državnog savetnika, etnologa, ali i našeg kolege – bibliotekara u Narodnoj biblioteci .

Iste 1894. godine rodio se prof. Vojislav S. Radovanović(14. januar 1894. – 26. april 1957), dopisni član SAN, svestrani naučnik, osnivač i prvi upravnik Etnografskog instituta SANU, čiju sto dvadesetu godišnjicu od rođenja obeležavamo prigodnim skupom i monografijom njemu u čast.  

Godine 2014. navršilo se i 80 godina od kada je 1934. godine objavljena knjiga Javne biblioteke, Marije Ilić Agapove, o kojoj Ljubomir Durković-Jakšić piše u 31. broju Godišnjaka Grada Beograda da je „(...) prva stručna knjiga posle knjige Vase Caričevića pod naslovom Narodne javne knjižnice, objavljene 1906. godine u Zemunu. (...)Tom knjigom je kod nas udarila temelj bibliotekarskoj literaturi za rad u javnim bibliotekama i ta knjiga je dugo služila bibliotekarima kao jedini udžbenik, čije mnoge stranice nisu ni danas prevaziđene u savremenoj stručnoj literaturi (...)“. U godini 2014. navršilo se i 30 godina od kada Marija Ilić Agapova(1895–1984), prvi upravnik Biblioteke i Muzeja opštine Beograd, a čije ime nosi ova nagrada, nije više među nama.  

Komisiji Biblioteke grada Beograda, koja je sagledala vrednost stručnog rada i svojom odlukom ga nagradila, upućujem ovom prilikom posebnu zahvalnost.

Zahvaljujem se, pre svih, svojim kolegama iz Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije, koji su me predložili za ovo prestižno priznanje, mojim saborcima u naporima da afirmišemo biblioteke i bibliotekare naučnih instituta i ustanova. Ovo priznanje koje mi danas uručujete, zajedno sa priznanjem koje je pre mesec dana Bibliotečko društvo Srbije uručilo Milici Ševkušić, bibliotekaru Instituta tehničkih nauka SANU, uliva nadu da su, najzad, prepoznati bibliotekari naučnih instituta i ustanova, rastrzani između dvaju ministarstava – kulture i prosvete i nauke, i dva zakona – bibliotečko-informacionog i naučnoistraživačkog, ni u jednom dovoljno definisani, niti pak adekvatno priznati i nagrađeni. Podsećanja radi, u Srbiji, zajedno sa Akademijinim institutima, postoji, više od 70 akreditovanih, renomiranih naučnih instituta i ustanova, sa bibliotekama čiji knjižni fondovi često premašuju fondove mnogih fakultetskih i univerzitetskih biblioteka, sa bibliotekarima i knjižničarima čiji je rad utkan u stručnu i naučnu produkciju srpskih naučnika, kao i u promociju njihovog naučnog rada i izdavačke delatnosti.      

Od srca se zahvaljujem mojim dugogodišnjim kolegama i prijateljima iz Etnografskog instituta SANU. Posebnu zahvalnost upućujem direktoru Instituta Dragani Radojičić, koja mi je, sa punim poverenjem, neometano prepustila rad u Biblioteci, kao i članovima redakcije institutskih izdanja, što su, tokom svih prethodnih godina podržali objavljivanje bibliografskih priloga u nacionalnom časopisu međunarodnog značaja, ne strahujući da će mu ti prilozi umanjiti ugled i naučnu vrednost, što, nažalost, nije slučaj sa radovima kolega bibliotekara u pojedinim naučnim institucijama.      

Dozvolite mi da sa nekoliko reči predstavim instituciju i biblioteku u kojoj radim.

Etnografski institut SANU, danas vodeća naučna ustanova u Srbiji koja se bavi etnološko-antropološkim proučavanjima društva i kulture, osnovan je u leto 1947. godine, na predlog dr Vojislava S. Radovanovića, dopisnog člana tadašnje SAN i prvog upravnika Instituta.  

Biblioteka Etnografskog instituta počela je sa radom odmah po osnivanju Instituta, septembra 1947. godine, kao priručna biblioteka. Bibliotečki fond, u početku popunjavan kupovinom i publikacijama dobijenim na poklon, već 1950. godine brojao je preko 3.600 svezaka, knjiga i časopisa, a danas raspolaže osnovnim fondom od preko 30 hiljada primeraka domaćih i stranih monografskih publikacija i periodikom iz oblasti etnografije, etnologije, antropologije, folklora, antropogeografije, etnolingvistike i ostalih srodnih društvenih i humanističkih disciplina. U okviru posebnih fondova, Biblioteka Etnografskog instituta SANU poseduje vrednu zbirku stare i retke knjige. Sa preko stotinu primeraka ove dragocene građe, zabeležene i evidentirane u Biblioteci i nadležnim institucijama kulture, propisano čuvane i zaštićene, svrstana je u sam vrh među bibliotekama naučnoistraživačkih instituta i ustanova. Zbirka audio-vizuelnog materijala, više od pet stotina geografskih karata i isto toliko etnografskih crteža i akvarela akademske slikarke Olge Benson, dvadeset četiri hiljade na pisaćoj mašini prekucanih rukopisa narodnih pesama, zabeleženih tokom višegodišnjih terenskih istraživanja, te ostala različita rukopisna građa, upotpunjuju vrednost bibliotečko-dokumentacionog fonda Etnografskog instituta SANU.

Biblioteka Etnografskog instituta SANU, naučno-stručna biblioteka, zajedno sa Centralnom bibliotekom SANU, bibliotekama Katedre za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu i Etnografskim muzejem u Beogradu, predstavlja centralni fundus etnološko-antropološke literature u Srbiji. Njena primarna uloga je da zadovoljava potrebe naučnoistraživačkog, stručnog i projektnog rada, uz poštovanje načela bibliotečko-informacione delatnosti. Namenjena je, pre svega, zaposlenim istraživačima u Institutu i stipendistima, ali i akademicima, naučnim radnicima i saradnicima drugih instituta, nastavnom osoblju sa fakulteta, studentima i svim građanima koji traženu literaturu mogu da dobiju samo u Etnografskom institutu SANU.

Čast mi je i zadovoljstvo što sam deo tima ovako ugledne institucije, kao što mi čini čast i zadovoljstvo da budem nosilac priznanja koje mi danas uručujete, želeći svima prisutnima i svim pregaocima na polju struke uspeh u poslu i svako dobro.

 

Biljana Milenković Vuković
Dipl. etnolog i dipl. bibliotekar savetnik
Biblioteka Etnografskog instituta SANU

 

Detajnije:http://www.bgb.rs/index.php/2-uncategorised/640-b-l-z-n-d-n-bibli-gr-d-b-gr-d-2015