Autorska prava i politike samoarhiviranja

Matematički institut SANU organizuje predavanje na temu Evaluacija naučnoistraživačkog rada, citatni indeksi i E-teze Univerziteta u Beogradu. Predavanje ce se održati 14. 04. 2014. u 13 časova u Matematičkom institutu SANU, Knez Mihailova 36, III sprat, sala 301. Predavači su stručnjaci iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“.

Ovo predavanje je naročito značajno za mlade istraživače i pripravnike, kao i za sve naučne radnike, jer omogućava lakše snalaženje u pristupu naučnoj literaturi, kao i sam naučni rad.

Spisak predviđenih tema:

    • citatni indeksi Web of Science
    • uticajnost časopisa Impact Factor i Journal Citation Report online
    • vrednovanje naučnoistraživačkog rada u Srbiji SCI liste i kategorizacija domaćih časopisa (liste Ministarstva prosvete)
    • citatni menadžeri i bibliografski alati "izrada bibliografija na klik"
    • E-teze Univerziteta u Beogradu- PHAIDRA.

Molimo rukovodioce projekata i bibliotekare da pozovu mlade istraživače, pripravnike i saradnike da prisustvuju predavanju.