Autorska prava i politike samoarhiviranja

 

Autor: Ljiljana Simić, Biblioteka Instituta za naučne informacije VMA
 
Bez biblioteke se (ne)može
 
Povodom 70 godina izlaženja Vojnosanitetskog pregleda, glasila lekara i farmaceuta Vojske Srbije, biblioteci, tačnije autoru ovog teksta, dat je zadatak da osmisli proslavu tako značajnog jubileja. Načelnica Instituta, podstaknuta prezentacijom povodom gostovanja Sekcije u stručnoj biblioteci VMA, izrazila je želju da buduća prezentacija bude sa glasovnom i muzičkom podlogom.
Naravno, zadatak je bio mnogo opsežniji i zahtevniji. Trebalo je iščitati veliki broj tekstova, uvodnika i ostalih materijala povodom prethodnih jubileja, podsetiti se i pronaći u arhivama brojna imena osnivača, urednika, članova redakcije, autora radova...
Prethodile su konsultacije, pre svega sa prof. Dobrić, koja je pored funkcije načelnika, glavni i odgovorni urednik VSP-a .Za osoblje bibliotečkog odseka, posebno zahtevan posao jer je reč o aktivnostima iz domena odseka koji se bavi izdavačkom delatnošću.
Pred vama je, drage kolege, film o časopisu koji se stvara u prostorijama, ali i prelazi granice Instituta. Pored redakcije, i biblioteka raznim aktivnostima doprinosi kvalitetu i afirmaciji  VSP-a, pre svega, praćenjem citiranosti objavljenih radova.
U ovom kratkom uvodniku, podsećamo da članovi Uredništva, Izdavačkog saveta i, naravno, autori članaka, nisu samo zaposleni u Vojsci, već i poznati stručnjaci iz civilnih i međunarodnih  krugova.
Priča o Vojnosanitetskom pregledu svetlo dana ugledala je u amfiteatru VMA, na svečanosti povodom njegovog sedamdesetog rođendana, kao prezentacija, a sada i film koji će uskoro biti  postavljen na link VMA.
Iz Sanitetske uprave MO, izrazili su želju da se naše malo delo prevede na engleski i da se kao promotivni materijal prikazuje na gostovanjima u drugim ustanovama u svetu.
Za mene lično, saradnike, a pre svega Anu Malović, koja je svojim glasom ispratila film, Jelenu Ničić koja je zajedno sa nama birala muziku i Aleksandra Veličkovića, sjajnog tehničkog saradnika, pored javne zahvalnosti, mnogo je značajnije da pokažemo na koji način se pomeraju granice shvatanja šta sve može da bude jedna institutska biblioteka.
Ovom prilikom vas obaveštavamo da je iz štampe izašla i kompletna bibliografija radova, od samog osnivanja časopisa sa dostupnim tekstovima od 1985. godine.
Na tome je takođe predano radio kolega Aleksandar iz bibliotečko-arhivskog odseka.
 

 

14. novembar 2013