Autorska prava i politike samoarhiviranja

 

U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižnicara ZIS koji je održan 25. novembra 2013. godine, koleginica Vesna Vuksan iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“  održala je predavanje pod naslovom Libguides, nova vrsta multimedijalnih, interaktivnih veb vodiča kroz sve naučne oblasti. Ono što je ranije bio cilj tzv. preporučenih linkova, sada se na mnogo pregledniji i organizovaniji nacin postiže ovakvim bibliotečkim vodicima. Kako to rade kolege iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković" mozete videti na ovoj adresi: http://unilib.libguides.com/.