Autorska prava i politike samoarhiviranja

Od 2019. godine, u konkursima Fonda za nauku Republike Srbije od istraživača se zahteva da navedu na koji način će tretirati istraživačke podatke. Kako je već tokom prvog konkursa, primećeno da je istraživačima potrebna pomoć u vezi sa ovom temom, grupa bibliotekara i istraživača  samoinicijativno je počela da sprovodi neformalnu edukaciju u ovoj oblasti krajem 2019. godine. Tim su činili dr NadicaMiljković, Elektrotehnički fakulter Univerziteta u beogradu; dr Ljiljana Lazarević, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu; Obrad Vučkovac, Institut za nuklearne nauke „Vinča“; Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU.

U novembru 2019. godine, uspešno je održana prva radionica o ovoj temi u okviru konferencije PSSOH (Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera), u organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon ove konferencije stigli su pozivi da se slične radionice održe i po drugim ustanovama.

Materijali sa radionice održane na konferenciji PSSOH: https://doi.org/10.5281/zenodo.3471052

Prva radionica u 2020. godini održana je po pozivu sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu 17. januara, a vrlo brzo (7. februara) je održana i druga, u prostorijama Instituta za tehničke nauke SANU, kojoj su, pored istraživača prisustvovali i biliotekari.

Materijali sa radionice na PMF u Novom Sadu: http://doi.org/10.5281/zenodo.3726975
Materijali sa radionice u ITN SANU: http://doi.org/10.5281/zenodo.3726234 

Planirane aktivnosti su zaustavljene usled izbijanja epidemije COVID-19, a sledeća radionica je održana u virtuelnom okruženju 8. jula, u organizaciji Zorice Janković iz Biblioteke Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu, koja je bila i moderator radionice.

Materijali sa radionice u IBISS-u: http://doi.org/10.5281/zenodo.3937034 

ibiss obrad

 

Od jula 2020. godine, ove aktivnosti su nastavljene u kontekstu projekta Boosting EOSC readiness: Creating a scalable model for capacity building in RDM, koji je realizovan uz podršku Sekretarijata Evropskog oblaka za otvorenu nauku (European Open Science Cloud – EOSC).