Autorska prava i politike samoarhiviranja

Institucionalni repozitorijumi koje je razvio Tim za razvoj repozitorijuma Računarskog centra Univerziteta u Beogradu (TRAP-RCUB) predstavljeni su na dve međunarodne konferencije.

Na konferenciji Open Repositories (Hamburg, Nemačka, 1013. jun 2019) predstavljen je poster A model for a sustainable repository network in Serbia (Obrad Vučkovac), https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8286

 

OS 2019

Na konferenciji Open Science Fair 2019 (Porto, Porugalija, 16–18. septembar) predstavljen je poster Setting the scene for a sustainable national repository network in Serbia (Biljana Kosanović, Milica Ševkušić, Vasilije Rajović, Nenad Popović), http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3509970

 

 OS FAIR 2019