Autorska prava i politike samoarhiviranja

U okviru konferencije Bibliotekarskog društva Srbije „Male biblioteke u velikom dijalogu za promene“ (12-13. decembar 2019) održana je panel diskusija Bibliotekari XXI veka u akademskim i naučnim bibliotekama (13. decembar), na kojoj su Obrad Vučkovac, Miljana Todorović, Mirjana Nešić i Ana Đorđević učestvovali kao panelisti, a Milica Ševkušić kao moderator. Panel diskusija je izazvala veliko interesovanje, tako da su se u publici našao i značajan broj gostiju iz inostranstva, kao i domaćih bibliotekara iz svih tipova biblioteka.

Na istoj konferenciji, u okviru sesije Platforme za 21. vek, Obrad Vučkovac je imao i usmeno izlaganje Upravljanje istraživačkim podacima – novi vid usluge u bibliotekama naučnoistraživačkih instituta, a Miljana Todorović izlaganje Novi oblici komunikacije u Biblioteci Matematičkog fakulteta u Beogradu.

Milena Milinković (IAUS) je bila član Organizacionog odbora ove konferencije.

 

bds head 850