Autorska prava i politike samoarhiviranja

U utorak 22. marta 2016. godine, u Narodnoj biblioteci Srbije, Zorica Janković (Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“) i Milica Ševkušić (Institut tehničkih nauka SANU) održale su predavanje o servisu Altmetric.com.

Altmetric.com je jedan od (delimično) komercijalnih servisa koji uticaj naučnih članaka, časopisa ili autora mere praćenjem izvora na internetu, a naročito društvenih mreža: uz pomoć složenih algoritama registruje se kada se neki članak/časopis/autor pomene u vestima, na blogovima, Twitteru, Facebooku, Mendelyu itd. Ti podaci danas sve češće služe kao dopuna tradicionalnoj bibliometriji.

Zahvaljujući programu Altmetric Ambassadors, Zorica Janković i Milica Ševkušić imale su priliku da se bliže upoznaju sa ovim servisom, kao i sa nekim njegovim opcijama koje su dostupne samo komercijalnim korisnicima. U predavanju namenjenom bibliotekarima, one su ukazale na prednosti i ograničenja ovog servisa i demonstrirale su neke od opcija koje on nudi.

 

Loading...

 

Creative Commons License
Altmetrija i Altmetric (translated and modified presentation by Altmetric.com) by Altmetric.com. Zorica Janković, Milica Ševkušić is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at https://www.altmetric.com/.