Autorska prava i politike samoarhiviranja

Program (PDF)

Povodom obeležavanja Nedelje otvorenog obrazovanja

Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd


Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije


KoBSON


organizuju sledeća predavanja i radionice:

Ponedeljak 7. mart 2016, sa početkom u 12.00 časova

Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“

Uloga univerzitetske biblioteke u prosecu kreiranja, pohranjivanja i povećanja vidljivosti doktorskih disertacija
dr Dragana Stolić, Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“

Različiti tipovi sadržaja i njihova vidljivost u institucionalnim repozitorijumima
Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU

 


Sreda 9. mart 2016, sa početkom u 10.00 časova

Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije

Nova paradigma: Otvoreni masovni onlajn kursevi
Dejana Kavaja Stanišić, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković
Oja Krinulović, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković
Miljana Todorović, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

 


Četvrtak 10. mart 2016, sa početkom u 17.00 časova

Biblioteka Doma kulture „Studentski grad“

Vikipedija – slobodna internet enciklopedija koju svako može da uređuje: projekat Viki-bibliotekar
Aleksandra Popović, Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“

 


Petak 11. mart 2016, sa početkom u 13.00 časova

Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“

Upotreba novih medija u obrazovanju uz pomoć alata u otvorenom pristupu
Mirjana Nešić, Beogradska politehnika

 

 

Ponedeljak 7. mart 2016, sa početkom u 12.00 časova

Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“

 

ULOGA UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE U PROSECU KREIRANJA, POHRANJIVANJA I POVEĆANJA VIDLJIVOSTI DOKTORSKIH DISERTACIJA

dr Dragana Stolić, Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“

Univerzitetska biblioteka je aktivni učesnik u složenom i zahtevnom procesu nastanka doktorskih disertacija. Izlaganje želi da skrene pažnju, na osnovu rada i iskustva Univerzitetske biblioteke „Svetozar Markovic“, na one faze u tom postupku u kojima je uloga biblioteke narocito znacajna i nezaobilazna. Biće istaknuto da se pred akademsku biblioteku danas, pored očekivane i tradicionalne uloge, kao što je deponovanje ili davanje na korišćenje ovakvog materijala, postavljaju mnogo veći zadaci koji zadiru u sam čin stvaranja disertacija i unapredjenja nastavnog procesa.

 

http://www.slideshare.net/bibsekcija/uloga-univerzitetske-biblioteke-u-prosecu-kreiranja-pohranjivanja-i-poveanja-vidljivosti-doktorskih-disertacija

 

 


RAZLIČITI TIPOVI SADRŽAJA I NJIHOVA VIDLJIVOST U INSTITUCIONALNIM REPOZITORIJUMIMA

Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU

Sadržaj institucionalnih repozitorijuma ne mora se ograničavati na naučnu produkciju (teze, naučni radovi, primarni podaci) istraživača. Takozvani „sekundarni materijali“ koji nastaju tokom istraživačkog procesa ili procesa pripreme doktorske disertacije (prezentacije, radni materijali, tehnička uputstva itd.) dragoceni su za mlade istraživače ili studente koji tek usvajaju tehnike naučnog rada. U repozitorijume se mogu deponovati i skripta i edukativnim materijali koje zaposleni na univerzitetu pripremaju za svoje studente. Cilj prezentacije je da skrene pažnju na mogućnosti i prednosti ove prakse, imajući u vidu da ona još uvek nije zaživela na univerzitetima u Srbiji.

http://www.slideshare.net/bibsekcija/razliiti-tipovi-sadraja-i-njihova-vidljivost-u-institucionalnim-repozitorijumima

 

 

 

 

Sreda 9. mart 2016, sa početkom u 10.00 časova

Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije

NOVA PARADIGMA: OTVORENI MASOVNI ONLAJN KURSEVI

Dejana Kavaja Stanišić, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković
Oja Krinulović,Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković
Miljana Todorović, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Na predavanju će predstavljen koncept Otvorene nauke (Open Science), nove paradigme obrazovanja, kao i najposećenije platforme za masovne onlajn kurseve – Coursera i EdH, Udacity

Sadržaj predavanja:

- Nova paradigma obrazovanja – otvorena nauka, nov koncept obrazovanja i doživotno učenje

- Predstavljanje najposećenijih platformi Coursera, EdH, Udacity

- Masovni otvoreni onlajn kursevi prestižnih svetskih univerziteta (korak po korak)

- Društvene mreže i učenje

 

 

 

Četvrtak 10. mart 2016, sa početkom u 17.00 časova

Biblioteka Doma kulture „Studentski grad“

VIKIPEDIJA – SLOBODNA INTERNET ENCIKLOPEDIJA KOJU SVAKO MOŽE DA UREĐUJE: PROJEKAT VIKI-BIBLIOTEKAR

Aleksandra Popović, Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“

u saradnji sa Matematičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Vikimedijom Srbije

Sadržaj predavanja

- Zadužbina Vikimedija

- Vikimedija Srbije

- Vikipedija

- Vikipedija na srpskom

- Projekat Viki-bibliotekar

- Uređivanje članaka na Vikipediji

- Najbolji članci na Vikipediji

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Education_Week_Wiki_Librarian_2016.pdf

 

Loading...

 

 

 

Petak 11. mart 2016, sa početkom u 13.00 časova

Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“


UPOTREBA NOVIH MEDIJA U OBRAZOVANJU UZ POMOĆ ALATA U OTVORENOM PRISTUPU

Mirjana Nešić, Beogradska politehnika, Beograd

Upoznavanje sa osnovnim multimedijalnim oblicima, formatima i programima za njihovo kreiranje i korišćenje.

Koji su to alati novih medija u otvorenom pristupu i kako ih upotrebiti u obrazovanju?

Kako napraviti efektnu prezentaciju i u nju uključiti foto/audio/video sadržaje?

Koje onlajn aplikacije mogu biti od pomoći u radu?

Kako obrazovanje učiniti dinamičnijim i zanimljivijim?

 

https://prezi.com/wlrdyuovkmvg/upotreba-novih-medija-u-obrazovanju/