Altmetric.com je jedan od (delimično) komercijalnih servisa koji uticaj naučnih članaka, časopisa ili autora mere praćenjem izvora na internetu, a naročito društvenih mreža: uz pomoć složenih algoritama registruje se kada se neki članak/časopis/autor pomene u vestima, na blogovima, Twitteru, Facebooku, Mendelyu itd. Ti podaci danas sve češće služe kao dopuna tradicionalnoj bibliometriji.

 

Loading...

 

Creative Commons License
Altmetrija i Altmetric (translated and modified presentation by Altmetric.com) by Altmetric.com. Zorica Janković, Milica Ševkušić is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at https://www.altmetric.com/.