Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" je pokrenuo humanitarnu akciju "Srce za Milošev osmeh" u nadi će pomoći svom mladom kolegi Milošu Nikoliću koji je teško bolestan. 

 

Ovo je pismo koje su uputile Miloševe koleginice i kolege:

 

Milos-NikolicPoštovane koleginice i kolege, dragi dobri ljudi,
POKREĆEMO AKCIJU „SRCE ZA MILOŠEV OSMEH"
sa nadom da ćete izaći u susret ovoj molbi i pomoći našem mladom kolegi.

Dr Miloš Nikolić rođen je 13. septembra 1985. godine u Leskovcu. Doktorsku disertaciju odbranio je 29. septembra 2015. godine. Od 1. septembra 2009. godine angažovan je u Odeljenju za fiziologiju biljaka, Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković", Univerziteta u Beogradu. U toku je procedura za izbor u zvanje naučnog saradnika. Radi se o izvanrednom istraživaču čiju celokupnu karijeru odlikuje visok kriterijum kada je u pitanju naučni rad, kao i visoki moralni i etički principi. Bibliografija dr Miloša Nikolića obuhvata 50 bibliografskih jedinica, sa ukupno 150.9 poena (IF=53.028). Naučni radovi dr Miloša Nikolića veoma su citirani (h indeks 5).

 Miloš je teško bolestan i pre izvesnog vremena (17. 11. 2015. god.) konstatovana je sledeća dijagnoza:

Insufficientia cordis – 150, Cardiomyopathia congestiva – 142, Fibrillatio et fluctuatio atriorum – 148, Block fasciculi sinistri, non specificatus – 144.7.

Na osnovu mišljenja doktora preporučuje se hospitalizacija 30.11.2015. god. kada će se uraditi novi pokušaj konverzije u sinusni ritam, spiroergometrija i Swan-Ganz katetarizacija. Na osnovu rezultata pomenutih analiza uputiće se na transplantaciju srca.

Uzimajući u obzir urgentno stanje kolege Miloša kao i velike troškove lečenja za pripremu i za samu intervenciju otvoreni su dinarski i devizni račun na ime Miloš Nikolić, u Komercijalnoj banci, u cilju prikupljanja novčanih sredstava za njegovo lečenje:


Dinarski račun 205-9011006267062-74

Devizni račun 9031022192480

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF NATURAL PERSON IN EUR
Intermediary Bank / Correspondent Bank
SWIFT – BIC: DEUTDEFF
Name: DEUTSCHE BANK AG
City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
Account with institution / Beneficiary's Bank

SWIFT – BIC: KOBBRSBG
Name: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Street: Svetog Save 14
City, Country: 11000 Belgrade, Republic of Serbia
Beneficiary
IBAN / Account Number: RS35205903102219248003
Name: MILOŠ NIKOLIĆ
Street: NIŠKA 034
City, Country: Leskovac, REPUBLIC OF SERBIA

Kao Miloševi prijatelji i kolege pokrećemo ovu akciju i pozivamo Vas da nam se pridružite u borbi za njegovo izlečenje.

Članovi Odeljenja za biljnu fiziologiju

Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković"
Univerziteta u Beogradu

24. 11. 2015. u Beogardu