Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Ostvarenja i moguĆnosti


Najznačajnija ostvarenja i mogućnosti za saradnju sa akademskim i
industrijskim partnerima

postrojenje ze dobijanje idealnih sfera Laboratorijsko postrojenje za dobijanje idealnih sfera, legura i intermetalnih jedinjenja (0,5 kg/eksperimentu. sfere 100-800 mikrona)
   
Dobijanje submikronskih cestica

Dobijanje submikronskih čestica i tankih filmova metalnih, oksidnih i neoksidnih funkcionalnih materijala za visoke tehnologije bez bilo kakvog ograničenja.

   
Dobijanje praskastih materijala

Dobijanje praškastih i kompaktnih metalnih, keramičkih i kompozitnih materijala sintezom samorasprostirućim talasom sagorevanja.

   
Dobijanje amorfnih materijala Dobijanje amorfnih i nanostrukturnih materijala mehanohemijskim procesiranjem u planetarnom Retsch PM4 mlinu.
   
Dobijanje nanostrukturnih materijala sonohemijskim postupkom
Dobijanje nanostrukturnih i amorfnih materijala sonohemijskim postupkom.
   
Topla presa

Carver presa za dobijanje nanostrukturnih polimer-keramika biokompozita toplim presovanjem.

   
Rendgenski difraktometar Rentgenski difraktometar za proučavanje kristalne strukture. Uređaj je prevashodno za sopstvena istraživanja, ali se koristi i kao servis drugim institucijama i industrijskim partnerima
   
sfere bioresorbilnih polimera Sfere bioresorbilnih polimera (100 - 500 nm) dobijene rastvarač-nerastvarač metodom i centrifugiranjem, za primenu u biomedicini i farmaceutskoj tehnologiji.
   
materijali Kompaktni metalni, keramički i kompozitni materijali dobijeni sinterovanjem, toplim presovanjem i udarnim kompaktiranjem prahova.
   
Forme 1 Različite forme keramika-polimer biokompozitnih materijala u vidu prahova, poroznih i kompaktnih blokova i prevlaka
Forme 2
   
Hidrotermalni reaktor

Hidrotermalni reaktor

   
Spektrofotometar

Spektrofotometar

   

Mastersizer 2000 Malvern Instruments

Određivanje veličina i raspodela čestica 20 nm- 2mm

   

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU