Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Oprema

 

postrojenje ze dobijanje idealnih sfera Laboratorijsko postrojenje za dobijanje idealnih sfera, legura i intermetalnih jedinjenja
   
Dobijanje submikronskih cestica Aparatura za sprej pirolizu
   

Uređaj za dobijanje prahova sprej pirolizom

   
Profi Sonic ultrazvučni inhalator
   
Hidrotermalni reaktor

Hidrotermalni reaktor 4530 Floor Stand Pressure Reactor

   
Dobijanje amorfnih materijala Planetarni mlin Retsch PM4
   
Dobijanje nanostrukturnih materijala sonohemijskim postupkom
Reaktor za sonohemijsku sintezu Vibra-Cell Ultrasonic Processor VCX 750
   
Topla presa
Presa Carver 4386 Manual Bench Top Heated Press
   
Peć za termičko procesiranje PTF 16/75/450
   
Boks za rad u kontrolisanoj atmosferi
Plas Labs Basic Glove box 818-GB
   
Rendgenski difraktometar Rendgenski difraktometar Philips PW1050
   
Spektrofotometar

Spektrofotometar sa UV-Lite Windows XP softverom
Cintra 101 UV-VIS

   

Mastersizer 2000 Malvern Instruments

   
Uređaji za termalnu karakterizaciju
   
Centrifuga sa hlađenjem Hettich Universal 320R
   
Feeze Dryer Christ Alpha 1-2 plus
   
Vakuum sušionica Selecta Vaciotem
   
FTIR FTIR Spektrometar Thermo Scientific Nicolet iS10
   
IKA Laboratorijski reaktor + visokoenergetski dispenzer
   
Evaporator Vakuum evaporator + grejno kupatilo
   
Artico Hladnjak i zamrzivač sa kontrolerom
   
   

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU