Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
30. oktobar 2013.

 

II MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SRPSKOG KERAMIČKOG DRUŠTVA

ADVANCED CERAMICS AND APPLICATIONS II:

New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing

 

U periodu od 30. septembra do 1. oktobra 2013. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu održana je druga međunarodna konferencija Srpskog keramičkog društva. Konferencija je organizovana uz podršku Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Instituta za ispitivanje materijala, Arheološkog instituta SANU, Instituta tehničkih nauka SANU i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Konferencija je započeta svečanim otvaranjem na kojem su pozdravne reči dali prof. dr Vojislav Mitić, prof. dr Olivera Milošević i dr Radomir Žikić, pomoćnik ministra za nauku, a zatim su usledila plenarna predavanja. Drugog dana konferencije nastavljeno je sa plenarnim izlaganjima, nakon čega su usledila predavanja po pozivu i rad po sekcijama.

Glavne teme konferencije bile su: Osnovi nauke o keramici, Nauka o sinterovanju, Multifunkcionalna keramika, Nano, bio i opto keramika, Konstrukciona i eko keramika, Magnetni i amorfni materijali, Kompoziti, kataliza, i elektrokataliza, Umetnička keramika i dizajn, Arheološka baština i Mladi istraživači. Ove teme naišle su na interesovanja šire naučne javnosti, što se ogleda i saopštenju Ceramic Tech Today: https://ceramics.org/ceramic-tech-today/international/serbian-ceramic-society-conference-focuses-on-advanced-ceramcis-for-devices-energy-and-cultural-preservation

 

 

Na predloge predsedavajućih pojedinačnih sekcija, komisija u sastavu dr Nina Obradović, dr Lidija Mančić, Suzana Filipović i Ivan Dugandžić, dodelila je sledeće nagrade:

Za najbolje usmeno izlaganje:

Ognjen Rudić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Design of photocatalytic active coating based on TiO2/ZnAl layered double hydroxides suitable for application on clay roofing tiles

Za najbolje poster prezentacije:

Tihana Mudrinić, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
The influence of Ni on the performance of Al, Fe, Ni pillared bentonite based electrodes in electrooxidation of phenol

Aleksić Milena, Odeljenje za biologiju I ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu
Biocompatibility screening of biomaterial based on porous apatite with a film of alginate polymer

Dobitnici nagrada su oslobodjeni plaćanja kotizacije na III medjunarodnoj konferenciji Srpskog Keramičkog Društva.

 

Program i knjiga apstrakata (PDF)

Sajt Srpskog keramičkog društva

 

 

KONTAKT

dr Lidija Mančić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 107
e-mail: lidija.mancic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU