Izaberite vaš jezik

  dr Aleksandar Mitrašinović

   

  Naučne oblasti 

  T 140 Istraživanje energije

  T 150 Tehnologija materijala

  P 170 Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola 

  T 200 Termički inženjering, primenjena termodinamika

  P 250 Kondenzovane materije: struktura, termičke i mehaničke karakteristike, kristalografija, fazna ravnoteža

  T 450 Tehnologija metala, metalurgija, proizvodi od metala

   

  Biografski podaci i obrazovanje

  Rođen 1970. godine u Beogradu

  • Osnovne studije: 1997. Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet
   Tema: Numeričko modelovanje i kompijuterska simulacija LD procesa korišćenjem masenog i energetskog balanasa

   

  Naučna i istraživačka zvanja

  • 2019-  naučni saradnik

  U institutu je zaposlen od 08. avgusta 2019.

   

  Prethodna zaposlenja

  2015-2019. SuperSilicijum, osnivač i tehnički direktor

  2005-2015. Univerzitet Toronto, istraživač (nauka o materijalima)

  2010-2013. Univerzitet Voterlu, koordinator programa iskorišćenja otpada radi dobijanja energije

  2001-2004. Univerzitet Vindzor, istraživač

  Oblasti istraživanja

  Istraživačka delatnost dr Mitrašinovića zahvata oblasti materijala i procesa za konverziju energije iz obnovljivih izvora, razvoj samoodrživih ekološki prihvatljivih sistema, prečišćavanja i reciklaža vrednih metala iz nuzproizvoda procesa ekstrakcije metala, i karakterizacija novih metalnih struktura.

  Ključne reči: fotokonverzija, obnovljivi izvori energije, čista energija, održiva tranzicija, metalne strukture

  Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

  • 2019. Istraživanje i razvoj ambijentno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika, TR35003, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

   

  Podrška naučnom izdavaštvu

  Recenzentski rad za časopise Philosophical Magazine, Ceramics International, Separation and Purification Technology, Materials Science in Semiconductor Processing, Materials Science and Engineering B, Composite Science & Technology, Separation Science and Technology, Silicon, Journal of Serbian Chemical Society, Materials Chemistry and Physics. Monatshefte fur Chemie, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Carbon

   

  Članstvo i funkcije

  Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
  • Član Izdavačkog saveta ITN SANU
  Stručna i naučna društva
  • Srpsko hemijsko društvo
  • Srpsko keramičko društvo

   

  Odabrane publikacije