др Дарко Косановић

 

Научне области 

P 400 Физичка хемија

P 260 Кондензоване материје: електронска структура, електричне, магнетне и оптичке карактеристике, супрапроводници, магнетна резонанца, релаксација, спектроскопија 

P 265 Физика полупроводника

T 150 Технологија материјала

T 151 Оптички материјали

T 152 Композитни материјали

T 153 Керамички и прашкасти материјали

 

Биографски подаци и образовање

Рођен у Београду 10. маја 1982. 

 • Основне студије: 2009, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Београд
  Тема: Промена параметара згушњавања и микроструктуре током синтеровања цинк-оксида

 

Научна и истраживачка звања

2024- научни саветник

2019-2024. виши научни сарадник

2014-2019. научни сарадник

2010-2014. истраживач-сарадник

У Институту је запослен од маја 2010. године 

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност др Дарка Косановића тиче се области науке о материјалима, пре свега области синтезе и карактеризације оксидних нано материјала (нанопрахова и консолидованих форми) који имају примену у електроници. Његове истраживачке активности су се конкретно односиле на развој процеса контролисане синтезе електрокерамика (оксидних система на бази титан-диоксида, реакцијама у чврстој фази, проучавање механохемијских реакција, процеса консолидације, пресовања, проучавање процеса нуклеације и раста кристала током процеса синтеровања). Проучавањем нових материјала на бази баријум-стронцијум-титаната односно његове синтезе под контролисаним условима механичке активације и синтеровања ради даље функционалне примене у електронској индустрији.

Кључне речи: керамички материјали, синтеровање, електрична проводљивост, технологија праха, BST, фероелектрици и мултифероелектрици

 

Ангажовање у формирању научних кадрова 

Асистент у настави
 • Нанотехнологије, Електронска микроскопија, Микроструктурна карактеризација, Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, Институт за пољопривредно инжењерство, 2009.
 • Асистент у настави: Физичка хемија, Универзитет у Београду -  Пољопривредни факултет, 2009.
Менторски рад 

Јелена Живојиновић, докторска дисертација Утицај механичке активације на структуру и својства стронцијум-титанатне керамике, Универзитета у Београду - Технолошко-металуршки факултет, 2020.

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 

Подршка научном издаваштву

Уреднички рад

2015- Science of Sintering

Рецензентски рад

Journal of Raman Spectroscopy, Science of Sintering, Journal of Materials Science, Materials Research, Ceramics International and Materials Chemistry and Physics

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
 • Члан више комисија за утврђивање испуњености услова за избор у истраживачка и научна звања Института техничких наука САНУ 

Стручна и научна друштва 

 

Одабране публикације

 • Косановић, Д. Диелектрична керамика баријум‑стронцијум‑титаната; Београд : Задужбина Андрејевић, 2021.
 • Kosanovic, D.; Labus, N.; Zivojinovic, J.; Peles-Tadic, A.; Blagojevic, V.; Pavlovic, V. Effects of Mechanical Activation on the Formation and Sintering Kinetics of Barium Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2020, 52 (4), 371–385. https://doi.org/10.2298/SOS2004371K.
 • Terzić, A.; Obradović, N.; Kosanović, D.; Stojanović, J.; Đorđević, A.; Andrić, L.; Pavlović, V. B. Effects of Mechanical-Activation and TiO2 Addition on the Behavior of Two-Step Sintered Steatite Ceramics. Ceramics International 2019, 45 (3), 3013–3022. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.120.
 • Pavlović, V. P.; Vujančević, J. D.; Mašković, P.; Ćirković, J.; Papan, J. M.; Kosanović, D.; Dramićanin, M. D.; Petrović, P. B.; Vlahović, B.; Pavlović, V. B. Structure and Enhanced Antimicrobial Activity of Mechanically Activated Nano TiO 2. J Am Ceram Soc 2019, 102 (12), 7735–7745. https://doi.org/10.1111/jace.16668.
 • Obradović, N.; Fahrenholtz, W. G.; Filipović, S.; Kosanović, D.; Dapčević, A.; Đorđević, A.; Balać, I.; Pavlović, V. B. The Effect of Mechanical Activation on Synthesis and Properties of MgAl2O4 Ceramics. Ceramics International 2019, 45 (9), 12015–12021. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.03.095.
 • Kosanović, D.; Blagojević, V. A.; Maričić, A.; Aleksić, S.; Pavlović, V. P.; Pavlović, V. B.; Vlahović, B. Influence of Mechanical Activation on Functional Properties of Barium Hexaferrite Ceramics. Ceramics International 2018, 44 (6), 6666–6672. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.01.078.
 • Živojinović, J.; Pavlović, V. P.; Kosanović, D.; Marković, S.; Krstić, J.; Blagojević, V. A.; Pavlović, V. B. The Influence of Mechanical Activation on Structural Evolution of Nanocrystalline SrTiO3 Powders. Journal of Alloys and Compounds 2017, 695, 863–870. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.10.159.
 • Kosanović, D.; Obradović, N.; Pavlović, V. P.; Marković, S.; Maričić, A.; Rasić, G.; Vlahović, B.; Pavlović, V. B.; Ristić, M. M. The Influence of Mechanical Activation on the Morphological Changes of Fe/BaTiO3 Powder. Materials Science and Engineering: B 2016, 212, 89–95. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2016.07.016.
 • Kosanović, D.; Živojinović, J.; Obradović, N.; Pavlović, V. P.; Pavlović, V. B.; Peleš, A.; Ristić, M. M. The Influence of Mechanical Activation on the Electrical Properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 Ceramics. Ceramics International 2014, 40 (8), 11883–11888. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.04.023.
 • Obradović, N.; Đorđević, N.; Filipović, S.; Nikolić, N.; Kosanović, D.; Mitrić, M.; Marković, S.; Pavlović, V. Influence of Mechanochemical Activation on the Sintering of Cordierite Ceramics in the Presence of Bi2O3 as a Functional Additive. Powder Technology 2012, 218, 157–161. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2011.12.012.