Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Diplomski radovi u oblasti novih materijala
 

 

Dragana Milojević, «Metode dobijanja i osobine prahova na bazi srebra pogodnih za primenu u stomatologiji», diplomski rad odbranjen je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. god.

Jovanka Dakić, «Nanošenje tankih filmova metodom cikličnog natapanja i naknadnog termičkog tretmana», diplomski rad odbranjen je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. god.

Aleksandra Spasić, «Statičko-termodinamička analiza molekulske mase, veličine, elastičnosti i rastvaranja polimera», diplomski rad odbranjen je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu 2000. god.

Vuk D. Uskoković, »Dobijanje i karakterizacija biokompozita hidroksiapatit /kolagen«, diplomski rad odbranjen je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu 2001. god.

Dubravka Maravić, »Uticaj mehanohemijske sinteze na svojstva hidroksiapatit /polimer kompozitnih biomaterijala”, diplomski rad odbranjen je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu 2003. god.

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU