Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Centar za nove materijale i nanotehnologije

           

Aktivnosti u oblasti nauke i inženjerstva materijala u Institutu su započete 1974. godine, najpre u oblasti fizike i tehnologije sinterovanja, da bi to danas izraslo u moderan Centar sa osnovnim programima usmerenim u pravcu sinteze novih materijala procesiranjem prahova i nanotehnologija. Niz fundamentalnih i inženjerskih disciplina predstavljaju osnovu za razvoj široke klase novih materijala – od nano do makro nivoa. Između njih su svakako različite atomizacione metode rastopa i rastvora, aerosol sinteza, visokoenergetsko mehaničko mlevenje, sonohemijska sinteza, sinteza samorasprostirućim talasom sagorevanja, sol-gel i hemijska precipitacija, kao i različiti polimerizacioni procesi i metode za dobijanje neorgansko-organskih nanokompozita i hibridnih materijala. Čestice sa vrlo uskim raspodelama od nano do makro nivoa se dobijaju u količini od stotinak miligrama pa najčešće do desetak grama i nekoliko stotina grama, kao što je u slučaju centrifugalne atomizacije procesom rotirajuće elektrode. Dobijene nano i mikročestice se direktno koriste u nekim istraživanjima ili nadalje procesiraju u visokoguste dvodimenzionalne i trodimenzionalne mikrostrukture. Široka klasa funkcionalnih materijala, od elektronskih, elektrohemijskih, optičkih i katalitičkih, preko biomaterijala do farmaceutskih materijala u vidu nosača za kontrolisano otpuštanje lekova, su fokusi istraživačkih programa iz oblasti novih materijala i nanotehnologija. Sve to ima za cilj da se približimo rešenjima nekih od kritičnih problema održivog razvoja u oblasti zdravlja i okoline, energije, vode i drugih globalnih izazova koji dominiraju kako danas tako i u bliskoj budućnosti.
Prihvaćen od strane Univerziteta, drugih naučno-istraživačkih organizacija i industrije kao vodeći centar sa jasnom prepoznatljivošću, on okuplja široku lepezu istraživača sa multidisciplinarnim obeležjem i predstavlja stožer ove oblasti u zemlji. Iako je trend od samog početka bio da se rezultati istraživanja publikuju u člancima koji će naći svoje mesto u značajnijoj periodici i zbog relativno uske oblasti, najveći broj je štampan u Zbornicima konferencija, istina najpoznatijih svetskih izdavača. Relativno rano, od početka devedesetih godina, članci su štampani i u eminentnim časopisima, tako da se je kasnijih godina ta praksa nastavila u još većoj meri. Ukupan dosadašnji zbir se verovatno kreće i preko 300 SCI publikacija. Prema Web of Science od 2003. pa do kraja 2006. godine publikovano je 116 članaka, što u proseku iznosi oko 28 godišnje, dakle nešto više od 1 članka godišnje po finansiranom istraživaču, odnosno 3 po doktoru nauka. Citiranost članaka je teško tačno izračunati, ali se procenjuje da su u periodu od 2001. godine publikacije nastale u Institutu u proseku citirane oko 100 puta godišnje. Isto tako u proteklom periodu značajni rezultati su ostvareni kroz publikovanje niza knjiga i monografija, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.


particles

Fine sferne čestice oksidnih, neoksidnih, metalnih, polimernih i kompozitnih materijala od nano do makro nivoa za širok spektar visokih tehnologija dobijene različitim postupcima sinteze, predstavljaju «brand” Instituta poznat širom sveta.


FIPANANO

 
Globalna shema aktivnosti u oblasti finih čestica i nanotehnologija

 

Oprema centra

Priprema prahova:

•  Procesiranje rotirajućom elektrodom
•  Dvofluidna, ultrasonična (800 Hz, 1,3, 1,7 i 2,5 MHz) i elektro sprej piroliza
•  Ultrazvučni Suslick-ov reaktor VCX-750
•  Retsch PM4 za mehaničko mlevenje i procesiranje
•  Hidrotermalni reaktor RTD Model 4534
•  Prevlačenje cikličnim umakanjem u rastvor i zagrevanjem

Oprema za presovanje i sinterovanje:

•  Hladna i topla Carver presa Model 4386
•  Herraeus peć (1300°C)
•  Protherm visokotemperaturna peć sa Ordel kontrolnom jedinicom (Alser Teknik)
•  Peći za kalcinaciju i sinterovanje sopstvene izrade
•  Vakumska sušnica za pripremu keramika-polimer biokompozita
•  Visoko-temperaturna cevna peć, u horizontalnoj i vertikalnoj postavci, sa tri nezavisno kontrolisane temperaturne zone i Tmax=1300 C;

Oprema za karakterizaciju:

•  Rengenski difraktometar Philips PW1050
•  Visokotemperaturni dilatometar Bähr Gerätebau GmbH Type 702s
•  Diferencijalni skenirajući kalorimetar (DSC-50 Shimadzu)
•  Diferencijalno termijska analiza (DTA-50 Shimadzu)

Oprema u Institutu za nuklearne nauke Vinča koju je kupilo Ministarstvo za nauku u okviru tzv. »transformacije Vinče«, za programe koji se realizuju u ITN SANU:

•  Atomizer Aerosol Generator, Model 3079, TSI , koji generiše monodisperzni aerosol;
•  Electrospray Aerosol Generator, Model 3480 , TSI , koji generiše monodisperzni aerosol;
•  Scanning Mobility Particle Sizer System (SMPS), Model 3936L25, TSI , za in-situ određivanje veličine, raspodele veličina i koncentracije čestica aerosola u opsegu 10-1000nm

Doktorske disertacije

Magistarski radovi

Diplomski radovi

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU