Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Biblioteka

 

Kontakt: 011/26 36 994, lok. 103; e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 

Biblioteka Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti po svojoj nameni spada u specijalnizovane biblioteke namenjene užem krugu korisnika. Namenjena je prevashodno saradnicima instituta, a struktura njenog fonda, koji pokriva oblasti primenjenih nauka, tehnologije i inženjerstva, određena je potrebama naučnoistraživačkog rada koji se u ovoj instituciji obavlja. Biblioteka je osnovana 1948. godine u okviru Mašinskog instituta Srpske akademije nauka. Nakon dugog perioda stagnacije krajem osamdesetih i tokom devedesetih godina XX veka, ponovo je počela s radom 2007. godine.

Fond biblioteke čine monografske publikacije, zbornici radova naučnih skupova, stručna periodika, monografske serije, zbornici apstrakata, digitalna izdanja, dijapozitivi i video-zapisi. Biblioteka poseduje i zbirku referentnih publikacija (rečnika, enciklopedija i dr.), kao i i zbirku magistarskih i doktorskih radova saradnika institita.

Bibliotečko poslovanje je automatizovano i radi se u programu WINISIS. Katalog biblioteke nije dostupan online.

Biblioteka održava institucionalni repozitorijum Instituta tehničkih nauka SANU (uputstvo), bibliografiju Instituta na zvaničnom sajtu ITN SANU, kao i bibliografije na ličnim stranicama istraživača.

Biblioteka ima besplatan pristup elektronskim izdanjima velikog broja stranih knjiga i časopisa preko Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KOBSON).

U Biblioteci se povremeno organizuju programi obuke istraživača zaposlenih u Institutu u oblasti sistema komunikacije u nauci, korišćenja izvora naučnih informacija i specijalizovanih alata.

Biblioteka Instituta tehničkih nauka SANU je jedan je od osnivača Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije.

 

Bibliotekar: Milica Ševkušić

Radno vreme: radnim danima 8.00-16.00

 

 

Autor i urednik sekcije o biblioteci na sajtu ITN: Milica Ševkušić

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU