Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Digitalni repozitorijum

 

U maju 2013. godine Biblioteka ITN SANU je počela sa radom na uspostavljanu digitalnog repozitoriujma u koji bi trebalo da se deponuju svi radovi saradnika instituta. Osnovu repozitorijuma činio je softver Opus 4, koji je izradio Centar za informacionu tehniku Konrad Cuze iz Berlina, a baza podataka se nalazila na serveru Instituta tehničkih nauka SANU. U repozitorijum su deponovana izdanja Instituta i radovi saradnika.

Od avgusta 2017. godine Biblioteka učestvuje u formiranju Digitalne arhive izdanja SANU – DAIS, zajedničkog digitalnog repozitorijuma Srpske akademije nauka i umetnosti i njenih instituta. U aprilu 2018. napuštena je prvobitna platforma (Opus4) i repozitorijum je u potpunosti integrisan u DAIS.

Softversku platformu DAIS-a (DSpace) obezbedio je Računarski centar Univerziteta u Beogradu. Platforma je prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija: usklađena je sa zahtevima Evropske komisije u vezi otvorenog pristupa publikacijama i omogućava diseminaciju reziltata naučnog rada kroz OpenAire, BASE, Google Scholar itd.

Publikacije ITN SANU u DAIS-u

Uputstvo za korisnike (PDF)

 

 

 

 

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU