Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

dr Ana V. Stanković, dipl.fiz.hem.
Ana Stankovic

 

 

 

email: ana.stankovic@itn.sanu.ac.rs
tel. +381 11 2651-067

DAIS

 

Rođena je 13. avgusta 1979. godine u Kruševcu. Završila je Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu 2005. godine sa temom Primena globalne optimizacije u makromolekulskoj kristalografiji. Iste godine je upisala poslediplomske studije na istom fakultetu. U novembru 2009. godine odbranila je magistarsku tezu pod naslovom Uticaj parametara procesiranja na tok mehanohemijske sinteze i sprečavanje procesa aglomeracije sintetisanih nanostrukturnih keramičkih prahova. U zvanje istraživača saradnika izabrana je 2010. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Korelacija funkcionalnih i fizičko-hemijskih svojstava prahova ZnO dobijenih različitim metodama sinteze odbranila je 2014. godine na Fakultetu za fizičku hemiju. U zvanje naučnog saradnika izabrana je 2015. godine.

Oblasti interesovanja: nanočestice, napredni materijali, sinteza, mehanohemija, sinterovanje .

Zaposlena je u Institutu od 2005. godine.

 

Radovi u časopisima

 1. A. Čeliković, Lj. Kandić, M. Zdujić, D. Uskoković, “Synthesis of ZnO and ZrO2 powders by mechanochemical processing”, Mat. Sci. Forum 555 (2007) 279-284
 2. A. Stanković, Lj. Veselinović, S. D. Škapin, S. Marković and D. Uskoković, Controlled mechanochemically assisted synthesis of ZnO nanopowders in the presence of oxalic acid, Journal of Materials Science, 46, 11 (2011) 3716-3724, DOI: 10.1007/s10853-011-5273-6
 3. A. Stanković, Z. Stojanović, Lj. Veselinović, S. D. Škapin, I. Bračko, S. Marković, D. Uskoković, ZnOmicro and nanocrystals with enhanced visible light absorption, Materials Science and Engineering B 177, 13 (2012) 1038-1045, https://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2012.05.013.
 4. A. Stanković, S. Dimitrijević, D. Uskoković, "Influence of size scale and morphology on antibacterial properties of ZnO powders hydrothemally synthesized using different surface stabilizing agents", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 102 (2013) 21-28, https://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2012.07.033
 5. S. Marković, A. Stanković, Lj. Veselinović, Z. Stojanovć, Dragan Uskoković, "Kreiranje morfologije i veličine čestica ZnO prahova", Tehnika, 5, 2012, 685. https://www.sits.rs/include/data/docs0374.pdf
 6. S. Marković, A. Stanković, Z. Lopičić, S. Lazarević, M. Stojanović, D. Uskoković, "Application of raw peach shell particles for removal of methylene blue", Journal of Environmental Chemical Engineering, 3, 2 (2015) 716-724, https://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2015.04.002.
 7. S. Marković, V. Rajić, A. Stanković, Lj. Veselinović, J. Belošević-Čavor, K. Batalović, N. Abazović, S.D. Škapin, D. Uskoković, "Effect of PEO molecular weight on sunlight induced photocatalytic activity of ZnO/PEO composites", Solar Energy, 127 (2016) 124-135, https://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2016.01.026.
 8. A. Stanković, M. Sezen, M. Milenković, S. Kaišarević, N. Andrić, M. Stevanović, "PLGA/Nano-ZnO Composite Particles for Use in Biomedical Applications: Preparation, Characterization, and Antimicrobial Activity", Journal of Nanomaterials 2016, Article ID 9425289, https://doi.org/10.1155/2016/9425289.
 9. S. Marković, A. Stanković, J. Dostanić, Lj. Veselinović, L. Mančić, S. D. Škapin, G. Dražič, I. Janković-Častvan, D. Uskoković, "Simultaneous enhancement of natural sunlight- and artificial UV-driven photocatalytic activity of a mechanically activated ZnO/SnO2 composite", RSC Advances, 7, 68 (2017) 42725-42737, https://doi.org/10.1039/C7RA06895F.
 10. M. Stevanović, M. J. Lukić, A. Stanković, N. Filipović, M. Kuzmanović, Ž. Janićijević, Chapter 1 - Biomedical inorganic nanoparticles: preparation, properties, and perspectives, in: Grumezescu, V., Grumezescu, A.M. (Eds.), Materials for Biomedical Engineering. Elsevier, 2019, pp. 1–46, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102814-8.00001-9.
 11. Ž. Janićijević, A. Stanković, B. Žegura, Đ. Veljović, L. Djekić, D. Krajišnik, M. Filipič, M. Stevanović, "Safe-by-design gelatin-modified zinc oxide nanoparticles", Journal of Nanoparticle Research 23, 9 (2021), 203, https://doi.org/10.1007/s11051-021-05312-3)
 12. A. Stanković, S. Jovanović, "Ispitivanje uticaja mehanohemijskog procesiranja na rastvorljivost verapamil hidrohlorida", Tehnika, 76 (2021) 9–14, https://doi.org/10.5937/tehnika2101009S.


Saopštenja sa međunarodnih naučnih skupova štampana u izvodu, M34

 1. A. Čeliković, Lj. Kandić, D. Uskoković, „Mechanochemical synthesis of ZnO and ZrO2 nanoparticles and inhibiting effect of CaCl2 on particle agglomeration” , Eight Yugoslav Materials Research Society Conference - YUCOMAT  2006, Book of abstracts.
 2. A. Stanković, Z. Stojanović, D. Uskoković, „Effect of organic surfactants on mechanochemicaly synthesized ZnO nanoparticles”, Ninth Annual Conference of the Yugoslav Materials Research Society - YUCOMAT 2007, Book of abstracts.
 3. A. Stanković, Z. Stojanović, D. Uskoković, „Synthesis of ZnO nanocrystals through surfactant assisted mechanochemical process”, VII Students' Meeting Processing and application of ceramics, 2007, Book of abstracts.
 4.  A. Stanković, Lj. Veselinović, D. Uskoković, „Mechanochemical synthesis of ZnO nanostructured powder using a different organic surfactants and its influence on the particles size and morphology”, Eleventh Annual Conference - YUCOMAT 2009, Book of abstracts.

Saopštenja sa skupova nacionalnog značaja štampana u izvodu, M64

 1. A. Čeliković, Lj. Kandić, D. Uskoković, „Mehanohemijska sinteza nanostrukturnog ZnO u prisustvu CaCl2 kao inertne matrice”, Četvrti seminar mladih istraživača, 2005, zbornik apstrakata.
 2. A. Čeliković, Lj. Kandić, D. Uskoković, „Ispitivanje uticaja inertne matrice na stepen aglomeracije nanočestica tokom mehanohemijske sinteze ZnO i ZrO2”, Peti seminar mladih istraživača, 2006, zbornik apstrakata.
 3. A. Stanković, D. Uskoković, „Mehanohemijska sinteza ZnO i ispitivanje uticaja različitih organskih agenasa na veličinu, oblik i aglomeraciju čestica”, Šesta konferencija mladih istraživača, 2007, zbornik apstarkata.
 4. Ana Stanković, Ljiljana Veselinović, Marija Vukomanović, Dragan Uskoković, „Uticaj parametara procesiranja na morfologiju mehanohemijski sintetisanog nanostrukturnog praha cink oksida”, Osma konferencija mladih istraživača, 2009, zbornik apstrakata.

Nagrade

Nagrada Društva za istraživanje materijala za najbolju poster prezentaciju na međunarodnoj konferenciji YUCOMAT 2007 za rad pod nazivom "Effects of organic surfactants on mechanochemicaly synthesized ZnO particles" (objavljeno u: „Conference reports“, MRS Bulletin, Volume 32, December 2007)

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU