Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

aktivnosti

 

Različite aktivnosti postoje u Institutu koje vode ka ostvarenju novih saznanja u težnji za postizanjem istraživačke izvrsnosti. Te aktivnosti se mogu razvrstati u nekoliko segmenata:

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU