CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

zaposleni

 

Spisak saradnika, 12. novembar 2021. godine

ISTRAŽIVAČI SA PUNIM RADNIM VREMENOM

Vršilac dužnosti direktora Instituta

Naučni savetnici

 Viši naučni saradnici

 Naučni saradnici

Istraživači saradnici

  • Antonina Aleksić, master inž. elektrotehnike i računarstva

Istraživači pripravnici

STRUČNE SLUŽBE INSTITUTA

Sekretarijat

•  Aleksandra Stojičić, dipl.inž.arh., sekretar Instituta

Računovodstvo
•  Mila Andonov, rukovodilac
•  Radmila Karanović, knjigovođa-blagajnik

 

Biblioteka

•  Milica Ševkušić, viši diplomirani bibliotekar

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU