CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Dr Nina N . Obradović, dipl.fiz.hem.
Nina Obradovic

email: nina.obradovic@itn.sanu.ac.rs
tel. 011/20-27-203

 

 

Nagrade, priznanja

Nagrada Beogradskog Univerziteta za najbolji stručni i naučno-istraživački rad pod nazivom “Obeležavanje tirozina tehnecijumom 99mTc” za godinu 2000/2001 na Prirodno matematičkom fakultetu.

“The top of synthesis and sintering” nagrada za uspeh u sinterovanju pod ekstremnim uslovima za rad prezentovan na internacionalnoj konferenciji  “Mechanochemical synthesis and sintering” održanoj juna 14-18, 2004. u Novosibirsku, Rusija.

Nagrada Jugoslovenskog društva za istraživanje materijala za najbolji magistarski rad u 2005. godini.

Februar 2009 – Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju u školskoj 2007/2008. godini

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti