Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Nina Tomić, master
Nina Tomic

email: nina.tomic@itn.sanu.ac.rs

 

 

Rođena je 2.7.1993. u Beogradu. Diplomirala je 2017. na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija. Master studije je završila na istom fakultetu, smer Biologija mikroorganizama, modul Molekularna biologija i fiziologija, sa temom master radar Antibakterijski, citotoksični i genotoksični potencijal etanolnih ekstrakata Taraxacum officinale, Chelidonium majus i Hyssopus officinalis.
Upisala je doktorske studije 2018. godine Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za mikrobiologiju.

U Institutu tehničkih nauka SANU zaposlena je od avgusta 2020. godine kao istraživač-pripravnik.

 

Saopštenja na konferencijama

  1. Đukanović S., Jović H., Tomić N., Cvetković S., Nikolić B., Knežević-Vukčević J., Kekić D., Mitić-Ćulafić D. 2018. Antibacterial activity of Alchemilla vulgaris and Frangula alnus extracts on selected bacterial strains. XII Congress of Serbian microbiologists with international participation, Mikromed 2018 Regio, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, ISBN 978-86-914897-5-5, PP 211.
  2. Đukanović S., Cvetković S., Tomić N., Srdić-Rajić T., Nikolić B., Knežević-Vukčević J., Mitić-Ćulafić D. 2019. Biological properties of ethanolic extracts of Taraxacum officinale, Hyssopus officinalis and Chelidonium majus on selected cell lines. 6th Congress of the Serbian genetic society, Vrnjačka Banja, e-Abstracts Book, ISBN 978-86-87109-15-5, 128, 03-15.
 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU