CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Prof. Dr Nenad L. Ignjatović
Dr Nenad Ignjatovic

e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

Najznačajniji rezultati:

Publons

 

Osnovna istraživanja

  • Sinteza, dizajniranje mikrostrukture i osobina monolitnih i kompozitnih materijala, broj 02E16, godina 1997–2000, Ministarstvo za nauku i tehnologiju, Republike Srbije
  • Molekularno dizajniranje monolitnih i kompozitnih materijala, broj 1431, godina 2002–2005, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije
  • Sinteza funkcionalnih materijala sa kontrolisanom strukturom na molekulskom i nano nivou, broj 142006, godina 2006–2010, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije


Inovaciona istraživanja

  • Razvoj biokompozitnih materijala za potrebe otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, Broj I.3.1883, godina 1998-1999, Savezno ministarstvo za nauku Srbije i Crne Gore


Međunarodni projekti

  • INCOMAT (FP6-032918) Creating international cooperation teams of excellence in the field of emerging biomaterial surface research, godina 2008–2009, Evropska komisija 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti