CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Prof. Dr Nenad L. Ignjatović
Dr Nenad Ignjatovic

e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

Najznačajniji rezultati:

Publons

 

Rad u obrazovanju

 

Školske 1995/96 godine radio je na Šumarskom fakultetu kao saradnik i u toku tog vremena učestvovao u održavanju vežbi i ispita iz predmeta Hemija i Poznavanje materijala.

Školske 2000/01 godine bio je angažovan sa 1/3 radnog vremena na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, gde je izvodio vežbe i ispit iz predmeta Tehnološke operacije.

Školske 2006/2007. godine angažovan u izvođenju nastave na ETF u Beogradu na predmetu Biomaterijali.

Od 2007. godine predaje na Medicinskom fakultetu u Nišu na predmetima Laboratorijski postupci i funkcionalno ispitivanje organa, orofacijalne regije, Biomehanički i biološki principi primene savremenih rekonstruktivnih materijala i Biomorfološki i funkcionalni principi izrade protetskih nadoknada u posebnim uslovima.

Nenad Ignjatović je profesor na doktorskim studijama iz oblasti biomedicinskog inženjerstva na Univerzitetu u Beogradu (Multidisciplinarne studije).

 

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti