Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

dr Jelena Živojinović, dipl.fiz. hem.
 

 

email: jelena.zivojinovic@itn.sanu.ac.rs

tel. 011 20 27 284

 

scopus-logo

ORCOD-logo

.

Jelena Živojinović je rođena 19. marta u Beogradu 1982. godine. Diplomirala je na fakultetu za Fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu sa temom „EPR detekcija biomarkera za ALS“. Upisala doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer inženjerstvo materijala. Doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj mehaničke aktivacije na strukturu i svojstva stroncijum-titanatne keramike odbranila je 2020. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanje naučnog saradnika izabrana je 2020. godine.

Oblasti interesovanja: keramički materijali, tehnologija prahova, sinterovanje, kinetika sinterovanja, karakterizacija materijala, električna provodljivost materijala

Zaposlena je u institutu tehničkih nauka SANU od 2011.godine.

 

Objavljeni radovi

D. Kosanović, N. Obradović, J. Živojinović, S. Filipović, A. Maričić, V. Pavlović, Y. Tang, M. M. Ristić, Mechanical-Chemical Synthesis Ba0.77Sr0.23TiO3, Science of Sintering 44, 1 (2012) 47-55 (doi: 10.2298/SOS1201047K)

N. Đorđević, N. Obradović, S. Filipović, J. Živojinović, M. MItrić, S. Marković, Influence of Mechanical Activation on the Constituents of the MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 System, Tehnika – Novi materijali 21 (2012) 3, 329-333.

D. Kosanović, N. Obradović, J. Živojinović, A. Maričić, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović, M. M. Ristić, "The Influence of Mechanical Activation on Sintering Process of BaCO3-SrCO3-TiO2 System", Science of Sintering 44, 3 (2012) 271-280, http://dx.doi.org/10.2298/SOS1203271K

D. Kosanović, J. Živojinović, N. Obradović, V.P. Pavlović, V.B. Pavlović, A. Peleš, M.M. Ristić, "The influence of mechanical activation on the electrical properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 ceramics", Ceramics International, 40, 8 Part A (2014) 11883-11888, http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.04.023.

J. Živojinović, V. P. Pavlović, D. Kosanović, S. Marković, J. Krstić, V. A. Blagojević, V. B. Pavlović, "The influence of mechanical activation on structural evolution of nanocrystalline SrTiO3 powders", Journal of Alloys and Compounds 695 (2017) 863–870, http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.10.159.

J. Živojinović, V.P. Pavlović, N. J. Labus, V. A. Blagojević, D. Kosanović, V. B. Pavlović, "Analysis of the initial-stage sintering of mechanically activated SrTiO3", Science of Sintering 51 (2019) 199-208, https://doi.org/10.2298/SOS1902199Z

D. Kosanović, N. Labus, J. Živojinović, A. Peleš Tadić, V. A. Blagojević, V.B. Effects of Mechanical Activation on the Formation and Sintering Kinetics of Barium Strontium Titanate Ceramics. Science of Sintering 52 (2020) 371–385. https://doi.org/10.2298/SOS2004371K

D. Kosanović,J. Živojinović, J. Vujančević, A. Peleš, V. Blagojević, "Point defects and their effect on dielectric permittivity in strontium titanate ceramics", Science of Sintering 53 (2021) 285–299. https://doi.org/10.2298/SOS2103285K


 

Učešće na konferencijama

N. Đorđević, N. Obradović, S. Filipović, J. Živojinović, M. Mitrić, S. Marković, Influence of Mechanical Activation on the Constituents of the
MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 System
, Advanced Ceramics and Application I - Serbian Ceramic Society, Belgrade May 10-11, 2012, usmeno izlaganje (abstract)

N. Labus, J. Krstić, A. Peleš, J. Živojinović, M. V. Nikolić, Density of the ZnTiO3  nanopowders as a aloose powder and as a compact obtained by diffrent methods, Advanced Ceramics and Application II – Serbian ceramic Society, Belgrade, September 30 - October 1, 2013 (usmeno izlaganje)

J. Živojinović, D. Kosanović, N. Obradović, A. Peleš, N. Labus, V. B. Pavlović, M. Mitrić, M. M. Ristić, Dilatometric Analysis of Mechanically Activated SrTiO3 Powder, Advanced Ceramics and Application II – Serbian ceramic Society, Belgrade, September 30 - October 1, 2013 (poster)

D. Kosanović, J. Živojinović, N. Obradović, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović, A. Peleš, M. M. Ristić, The influence of mechanical activation on the electrical properties of Ba0.77Sr0.23TiO3, Advanced Ceramics and Application II – Serbian ceramic Society, Belgrade, September 30- October 1, 2013 (poster)

A. Peleš, V. P. Pavlović, N. Obradović, J. Živojinović, M. Mitrić, V. B. Pavlović, Characterization of mechanically activated ZnO powder, Advanced Ceramics and Application II – Serbian ceramic Society, Belgrade, September 30 - October 1, 2013 (poster)

J. Živojinović, A. Peleš, V. Blagojević, D. Kosanović, V. B. Pavlović, Influence of mechanical activation on mechanical properties of PVDF-nanoparticle composites, V Advanced Ceramics and Application Conference Belgrade, 21-23 September 2016, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/861. (poster)


 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU