Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Biblioteka
 

Otvoreni pristup


Libguides – Otvoreni pristup

Stela Filipi Matutinović, Autorska prava, otvoreni pristup informacijama i lična elektronska biblioteka

Stela Filipi Matutinović, Autorska prava i otvorena nauka

Peter Suber, Open Access Overview

Peter Suber, Open Access, MIT Press, June 2012

Good practices for university open-access policies

How to make your own work open access

Open Access Directory

Troškovi objavljivanja u otvorenom pristupu

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU