Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Biblioteka
 
Researcher ID
(http://www.researcherid.com/)

Društvena mreža na internetu namenjena naučnicima, ustanovljena 2008. godine. Integrisana je sa servisom Publons 2019. godine

Karaktersitike:

  • omogućava naučnicima da sami kreiraju i uređuju svoj profil, koji obuhvata lične podatke, afilijacije, spisak publikacija, oblast istraživanja i ključne reči;
  • mogućnost preuzimanja podataka o publikacijama iz baze podataka Web of Science ili iz drugih programa (EndNote, Reference Manager) putem posredničkog formata (RIS);
  • za sve publikacije koje su preuzete iz baze Web of Science automatski ažurirani analitički podaci o citiranosti i koautorima dostupni su čak i onim korisnicima koji nemaju pristup servisu Web of Science;
  • olakšava identifikaciju autora i pronalaženje njihovih radova;
  • može imati značajnu ulogu u identifikaciji potencijalnih saradnika;
  • ResearcherID „bedž“ se lako inkorporira u web stranicu ili blog istraživača.
  • Integrisana je sa ORCID identifikatorima.

Uputstva: https://publons.freshdesk.com/support/solutions/12000003531

Detaljnije o konceptu jedinstvenih identifikatora za autore:  http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/jedinstvena-identifikacija-autora-researcherid-scopus-author-id-orcid

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU